Rännak

Terapeut Hele
Rännak (the Journey).   Kogu meie elu on rännak oma eluteel - teekond läbi elu, kogemuste saamine! Me saame oma kogemustest õppida kui soovime - või me ei taha midagi õppida! Me võime ja saame hoida hingerahu oma südames ning häid mõtted peas, kui soovime nii!
Rännaku seanssidega saab tervendada sinu mineviku saatust ja negatiivseid elukogemusi, et sinu elukvaliteeti parandada. Mõtteid puhastada negatiivsusest ja asendada armastuse ja andestusega, et läbi selle olla tervem ja rõõmsam!
Rännaku seansi läbinud inimesed:
- tunnevad pärast seanssi ennast õnnelikena, kuna väljuvad seansist armastuse ja andestusega;
- vabanevad mineviku negatiivsetest mälestustest;
- võivad vabaneda oma haigustest ja valust ning leinavalu väheneb märgatavalt;
- suudavad seejärel andestada nii endale kui teistele ja nad saavad tagasi hingerahu enesemõistmise suurenemisega;
- leiavad oma probleemidele lahendusi, kuna energia ja enesekindlus taastuvad ning saavad tagasi omaduse - olla julge;
- oskavad nüüd paremini olla heades suhetes perekonnas lähedastega ja sõpradega, kolleegidega.

Nüü 

Rännaku  seansid on kõigile nendele
* kes soovivad oma elu mõtestada ja positiivselt elada ning tahavad  mõista oma mõtteid; * kellel on erinevaid raskusi, kas füüsilises kehas või hinge tasandil ja keda koormavad mineviku mälestused;
* kes astuvad samasse „ämbrisse“ korduvalt ja kellel on „kinnijäämine“ mingitesse arusaamatutesse olukordadesse ja situatsioonidesse; * keda segavad väärad ja muserdavad harjumused oma käitumises ja kellel on ilmnenud nõrkusi ja eluga mitte toimetulemise olukordi;
* kes soovivad vabaneda elu jooksul kogunenud emotsionaalsetest ja füüsilistest blokeeringutest ja kes soovivad puhastada unikaalselt lihtsa meetodi abil negatiivset mälu;  * kes soovivad olla igapäevaselt rõõmsamad ja rahulolevamad ja kes soovivad tunda rõõmu ja puhast armastunnet alati!
RÄNNAKU seansid ka LASTELE!
- Nendele, kes on üliaktiivsed, agressiivsed või tõrjutud ja õnnetud. Ja kellel on keskendumisraskused, õpiraskused, hirmud.
- Nendele, keda on vaimselt või füüsiliselt ära kasutatud või kes on kogenud hülgamist ning ebakindlust.
- Nendele, kellel on tervisega probleeme (näiteks allergiad jm.).
- Rännaku teraapia läbimine on andnud maailmapraktikas üllatavalt häid tulemusi just ka laste puhul!
- Lapsele on seanss justkui mäng, nagu muinasjutu kuulamine ja seanssi läbides on ta ise kaasosaline!
Vestleme inimesega enne Rännaku seanssi
(vestlus toimub nelja silma all). Eelnevas vestluses räägime taotlustest, probleemidest ning muredest. Peame tähtsaks kuulata inimene ära saavutamaks usalduslik õhkkond! Rännaku seansil kogeb inimene alati positiivseid muutusi. Paljudel juhtudel (võib öelda, et alati) saab inimene vabanemise mineviku koormast.
Klient istub suletud silmadega tugitoolis, nagu meditatsioonis, säilitades  kontakti oma kehaga  ja tunnetega.  Teraapia seansil inimene on kontaktis juhendajaga, vesteldes ja vastates küsimustele. Seansi pikkus on tavaliselt kaks/kolm tundi (pikkus on orienteeruv). Paljudele inimestele on Rännakute läbimine olnud uue mõtestatud elu alguseks ja enda tundma õppimiseks vajalik.  Rännaku protsess annab selgust enda elamisviiside kohta  ja sellepärast on paljud võtnud vastu muutumise.
Rännaku teraapial  vabanetakse negatiivsetest mõtetest ja tunnetest! Kogetakse armastust, andestust ja ülevat rõõmu!   
Imesid juhtub juba ühe teraapia läbimise järel.
Et aga muudatused kinnituksid ja kestaksid pikema aja jooksul, peaks läbima rida erinevaid rännaku protsesse, sest iga rännak on teisest erinev ja unikaalne, minnes igal korral üha sügavamale ja kaugemale minevikku.
See on vajalik, sest teadlikult ei ei tea inimene, miks tal on raskused ja  probleemid oma elus ja miks ta ei pääse nendest lahti...!!! 
Rännakul antakse need asjad teada ja meenutatakse selliseid asju, mida teadlikult ei ole võimalik teada...!!!
Pärast seanssi ollakse üllatunud ja õnnelik. Öeldakse: "et nüüd ma tean midagi rohkem oma elust...!!!
 
Raamatud!   Brandon Bays   „Rännak“,   „Laste Rännak“,   „Vabadus on“,                                                                     „Teadvustamine. Uus vääring“
+372 566 46074
    amfora.salong@gmail.com 
Mustamäe tee 60 - 6
Tallinn 12916