Maagiline Matrix

Maagiline Maatriks on Matrix Energetics´i  tehnikate põhjal Eestis loodud meetod, mis käivitab vajalikud muudatused olukordades, suhetes, tervises jne. kvanttasandi kaudu.

 Eesmärgiks on vanade mustrite kokku kukutamine ja uute,  inimese arengut toetavate mustrite loomine koostöös ühendväljaga läbi südame. Kasuks tuleb avatud meel ja paindlik suhtumine, valmisolek arenguks ja muutusteks. Tegemist on väga sooja ja rõõmu tekitava teraapiaga!

Maagilise Matrix’i aluseks on positiivne taotlus, mis manifesteerub kiiresti (tihti koheses) ja füüsiliselt tunnetatavas toimes kehale.

Maagilise Matrixi võtted on rakendatavad kõigis eluvaldkondades ja kombineeritavad kõigi traditsiooniliste ning alternatiivsete tervendamismeetoditega.

Maagiline Matrix on Matrix Energetics'il põhinev terviklik tervendamise, enesehoolduse ja transformatsiooni süsteem, mida toidab taotlus ja millel on iga kord füüsiline ja jälgitav mõju. Maagiline Matrix on maagia, mis on jõukohane kõigile. Siin ei tule sõnasse “maagia” suhtuda kui müstikasse või paranormaalsesse nähtusesse.

 

 Maagilise Matrixi  tehnikate hulka kuuluvad:
Pointimine (kaksis-punkt), dimensioonid, paralleel-universumid, ajas rändamine, arhetüübid/sümbolid, sagedused jpm.,mis on tegelikult kõikehõlmava kosmose/universumi energia, mis on kohal ja ravib sind tasakaalustades keha toimimist!!! 
mis on  

 

Matrix Energetics ja peenenergia ning füüsika seadused.

Tänapäeva füüsikute sõnul saab kogu reaalsust kirjeldada kui vibratsioone ja lainekujulisi mudeleid, et iga asi kujutab endast valgust ja informatsiooni. Bioloogilised infoväljad moodustavad aktiivse, pidevalt resoneeriva maatriksi. See maatriks ja tema ühenduspunktid võimaldavad pidevat kiiret koherentset ühendust läbi kogu keha. Vibratsioone ja lainete kuju selles maatriksis saab muuta, mis tähendab seda, et igaüks võib lasta kokku variseda käesoleva reaalsuse, selleks on nagu vigastus või mingi patiseis kehas või emotsioonides ja avada ühe paljudest muudest, uutest võimalustest, mis on kasulikumad. Haigust võib defineerida kui nende infoväljade maatriksis tekkivat katkestust, lakkamist või moonutust. Füüsilised ja emotsionaalsed vigastused kahjustavad ühendust raku tasandil. Matrix Energetics'i välja rakendamine taastab bioloogilise informatsiooni voo, nii et keha saab paremini reageerida stiimulitele oma sise- ja väliskeskkondades.

Selles pole midagi füüsilist – silmapilkne muutus on võimalik.

Matrix Energetics baseerub eeldusel, et oleme vaimolendid; et meil on juurdepääs reaalsusele, mis pole enam piirav, ning et silmapilkne muutus valguse kiirusel on võimalik. Tehnikatena võetakse tarvitusele ajas rändamine ja muud võtted. Need võtted võimaldavad meil pääseda infovõrele ligi mööda uusi teid, et saavutada muutust. Protsess, milles käsitletakse energeetilist vastastikmõju kui midagi, mis nõuab lihaste või luudega manipuleerimist, korduvat teraapiat, energia tarbimist vms., piirab muundamise kiirust, intensiivsust, potentsiaali ja väljendussügavust. Muutuse pidamine millekski, mis nõuab mehaanilist protsessi, aeglustab jälgija reaalsust. Miski, mis potentsiaalselt võib olla silmapilkne, aeglustub protsessiks, mis vastab teie varasematele terapeutilistele ootustele. Matrix Energetics loob seisundi, milles muundus saab materialiseeruda. Matrix Energetics on uus idee, mida toetavad tänapäeva füüsika, subtiilse energia füüsika, kvantfüüsika.

Et tegelikult mõista, kui suuri võimalusi see süsteem pakub, tuleb seda ise kogeda.Maagiline Matrix     on tervendamise ja transformatsioonisüsteem, mis baseerub Ameerika kiropraktiku  Dr. Richard Bartlett’i poolt avastatud võimalustel, mida nende avastaja nimetab Matrix Energetics’iks.
Selle tervendamismetoodika puhul ei tule sõnasse “maagia” suhtuda kui müstikasse või paranormaalsesse nähtusesse. Tegemist on tavapärase maagilisusega oma väljendusvormis, mis kajastub elu ja universumi eksisteerimises koos meis endas.  Tegelikkuses on tegemist kõige tavapärasema ja teaduslikult põhjendatud kvantmehhaanikaga, mis kehtib nii elus- kui ka elutus looduses – tegemist on rakendusliku kvantfüüsikaga. Maagilise Matrixi tervendamis- ja transformatsioonitehnikad põhinevad subtiilse energia (peenenergia) füüsika seadustel. Sageli on Maagilise Matrix’i kasutamisel näha ja tunda lainetaolist liikumist, kui inimene, kellega töötatakse, kogeb tasast muunduselainet ja keha näib silmapilkselt langevat täiesti lõdvestunud olekusse. See võib juhtuda seistes, istudes või massaažilaual lamades. Toimub see, et alateadvus ja bioloogilised ning füüsilised väljad mõjutavad üksteist vastastikku.  Maagilise Matrixi tervendamismetoodika tugineb lihtsatele ja rakendatavatele kvantmehhaanika nähtustele, mille aluseks on teadmine, et kogu maailm koosneb valgusest ja energiast. Igasugune energia on tegelikult informatsioon, mida on võimalik muuta, parandada ja täiendada. Kogu tervendamine ja nn. energiaga ravimine rajaneb sellel põhimõttel. Maagilises Matrix’is saavutatakse kiireid ja radikaalseid muutusi ilma kõrvaltoimeteta. Muutused leiavad aset juba seansi alguses ning seanssi võttev inimene tunnetab muutusi kohe ja füüsiliselt.

Ameerika kiropraktiku Matrix Energetics´i  looja Dr. Richard Bartlett’i mõningaid vatsuseid!

Lisa saab lugeda  eesti keeles:  www.magicalmatrix.com/

Inglise keeles: http://www.matrixenergetics.com///////  /            

 

KIRJANDUSEST soovitame:

Richard Gordon  „ Kvantpuudutus. Tervandav vägi“

Bruce H. Lipton  „Uskumused ja gioloogia“

William Arntz, Betsy Chasse, Mark Vicente  „Mida … me üldse teame!?“

Lynne McTaggart  „Väli. Universumi salajase jõu otsingul“

+372 566 46074
    amfora.salong@gmail.com 
Mustamäe tee 60 - 14
Tallinn 12916